Louis Cohen

12 april 1904 – 23 juli 1943

Schepperbuurt 36, Termunterzijl

Louis – roepnaam Lowie – Cohen wordt op 12 april 1904 geboren in Termunterzijl, als zoon van Jozeph Cohen en Marie Thérèse Nieweg, die een slagerij/veehandel hebben. In 1909 krijgt hij nog een broer: Leo. Beide broers helpen hun vader in de zaak.

huis zijaanzicht met links van het midden de winkel

Zijaanzicht woning Cohen met links van het midden de winkel

Jenny Generaal-Kuiper (1930), die als kind vlak naast de familie Cohen woonde, herinnert zich dat een van de zoons – ze denkt Lowie – wel eens kwam buurten bij haar vader op de garnalenpellerij. ‘Dan maakte ik wel eens een praatje, als ik mijn vader koffie kwam brengen. Zo hoorde ik over koosjer koken, dat melk en vlees niet met elkaar in aanraking mogen komen en zo.’

Sinus Brouwer (Borgsweer, 1928) weet nog dat beide zoons tijdens ‘Bootje Zeilen’ meededen met koekhakken. ‘Als de koek dan niet helemaal door midden was, konden ze zolang praten dat dat wel zo was, dat ze de koek toch kregen.’

Begin september 1941 verlooft Lowie zich met zijn nicht Mietje Nieweg uit Appingedam.

Nieuwsblad van het Noorden 27-08-1941

Nieuwsblad van het Noorden 27-08-1941

Lowie en Mietje trouwen op 16 maart 1942. Hun Joodse huwelijk vindt plaats op 27 juli 1942 in de synagoge in Appingedam.

Trouwfoto Lowie Cohen en Mietje Nieweg (archief herinneringscentrum Westerbork)

Trouwfoto Lowie Cohen en Mietje Nieweg.
(archief herinneringscentrum Westerbork)

Op 17 augustus 1942 worden Lowie en zijn broer Leo door veldwachter Kunst naar Westerbork gebracht.

Buurmeisje Jenny: ‘Die jongens dachten dat ze in Polen gingen werken. Mijn moeder heeft hen nog een kruikje meegegeven om koffie of water mee te nemen als ze gingen werken. Ze hadden geen idee wat hen te wachten stond’.

Begin oktober 1942 arriveert ook Mietje in Westerbork, in het kader van ‘gezinshereniging’. In Westerbork wordt Lowie tewerkgesteld bij de Joodse Ordedienst. Dat verklaart waarschijnlijk dat Lowie en Mietje relatief lang in Westerbork blijven.

Uiteindelijk worden ook Lowie en Mietje, samen met Mietje’s ouders, op 20 juli 1943 naar Sobibor gedeporteerd.

De hoge omes hebben allemaal voor Louis gevochten, maar het heeft niet geholpen.

Uit een kaartje dat Mietje vanuit de trein schrijft blijkt dat ze denken de dupe van een fout te zijn: ‘… Louis heeft altijd flink zijn best gedaan, maar door een fout is Louis op de transportlijst geplaatst en zijn we daar de dupe van geworden. De hoge omes hebben allemaal voor Louis gevochten, maar het heeft niet geholpen. We hebben allebei ons plicht hier gedaan, dat weten ze allemaal hier.’

Bij aankomst in Sobibor op 23 juli 1943 worden Lowie, Mietje en Mietje’s ouders meteen om het leven gebracht.

Lowie Cohen is dan 39 jaar.

Familie van Lowie via Joods Monument:

Familie Cohen-Nieweg

Schepperbuurt 36, Termunterzijl

Hier woonde

Jozeph Cohen

Jozeph Cohen

Marie Therèse Cohen-Nieweg

Marie Therèse Cohen-Nieweg

Clara Nieweg

Clara Nieweg

Louis Cohen

Louis Cohen

Mietje Cohen-Nieweg

Mietje Cohen-Nieweg

Leo Cohen

Leo Cohen